Propozície Slovenský pohár 2013 – 1. kolo HNILČÍK - MRAZNICA


Bang.sk

Plagat Mraznica 2013_webPropozície Slovenský pohár 2013 – 1. kolo  HNILČÍK - MRAZNICA 

Názov pretekov:  DH MRAZNICA

Usporiadateľ: Slovenský zväz cyklistiky

Organizátor:  Freeride Košice a SCM Mraznica

Termín konania: Nedeľa 19.5.2013

Miesto konania: HNILČÍK - MRAZNICA

Trať:
Štart - 1035 m.n.m.
Cieľ - 705m.n.m.
Dĺžka - 1500 m
Prevýšenie - 330 m

Prezentácia: V priestore Čajovne.
Tímy, ktoré majú záujem o vyhradený priestor v depe sú povinné kontaktovať organizátora s požiadavkou na veľkosť vyhradeného priestoru v m2 a počtom áut na parkovanie do 13.05.2013 na mail tomas@1energy.sk .

Časový harmonogram:

Piatok 17.5.2013
voľný tréning s možnosťou registrácie na preteky
-  osobitný poplatok 7 € za v piatok 20.7.2012  od 14.00 do 18.00

16.00 – 18.00 – Registrácia

Sobota 18.5.2013
09.00 – 12.00 !!! Registrácia DH pre všetky kategórie ! V nedeľu nie je možná registrácia !!!
10.00 – 13.00 voľný tréning s možnosťou zastavovania sa na trati
13.00 – 14.00 tréning len pre prvých 20 ME, 20 JR, 10 H, 10 HT, 5 M, 5 Ž, 5 Žiakov
14.00 – 18.00 voľný tréning bez zastavovania sa na trati

Nedeľa 19.5.2012
08.30 - 10.30 voľný tréning bez možnosti zastavovania sa na trati
9.30 – 10.30 povinný tréning
11.00 štart Semifinále
13.00 štart Finále

Stupne víťazov 15-20 min. po dojazde posledného pretekára

Kategórie: Podľa Súťažného poriadku Slovenského pohára v zjazde pre rok 2013

Podmienky štartu:

Muži Elite, Masters:
- Štart na vlastné nebezpečenstvo
- Preukázanie sa platnou licenciou SZC/UCI
- Prilba s integrovaným chráničom brady
- Bicykel v dobrom technickom stave
Odporúčané: chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice, kotúčové brzdy

Juniori, Hobby, Hardtail, Ženy:
- Štart na vlastné nebezpečenstvo
- Preukázanie sa platnou licenciou SZC/UCI
- Prilba s integrovaným chráničom brady, chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice
- Pretekári do 18 rokov musia doniesť potvrdenie od zákonného zástupcu
- Bicykel v dobrom technickom stave
Odporúčané: bicykel s kotúčovými brzdami

Žiaci
- Štart na vlastné nebezpečenstvo
- Preukázanie sa platnou licenciou SZC/UCI
- Prilba s integrovaným chráničom brady, chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice
- Pretekári musia mať pri prezentácii prítomného svojho zákonného zástupcu
- Bicykel v dobrom technickom stave
Odporúčané: bicykel s kotúčovými brzdami

Vychutnajte si videjko z minuloročného kola v Mraznici Prihlášky: Online, od stredy 8.5.2013 do stredy 15.5.2013 (do 12:00h), prípadne pri prezentácii.

Štartovné: Prihlásení online 30 EUR / 765 CZE, prihlásení online s úhradou na mieste 35 EUR, neprihlásený online s úhradou na mieste 40 EUR. Štartovné sa nevracia.  Štartovné zahŕňa - poplatok za účasť na pretekoch a lístok na lanovku počas soboty a nedele. Pretekárom nebude umožnený vstup na lanovku a trať bez štartovného čísla, s výnimkou pešej obhliadky trate.

Úhrada štartovného cez internetbanking –

EUR – úhrady zo  Slovenskej republiky – 30 €, variabilný symbol vygenerovaný prihlasovacím sytémom VOS, č.ú – 25 00 41 22 03 / 8330 – úhrady v EUR v rámci SR do Fiobanky sú bez poplatku

CZE – úhrady z Českej republiky – 765 CZE ( kurz 25.5 CZE / EUR ), variabilný symbol vygenerovaný prihlasovacím sytémom VOS, č.ú – 25 00 41 22 03 / 2010 – uhrady z CZE v CZK do Fiobanky sú bez poplatku. Z ČR realizujte úhrady výhradne v CZE, inak bude úhrada spoplatňovaná vrámci pravidiel  medzinárodného platobného styku stanovených bankou.

Odmeny: Podľa Súťažného poriadku Slovenského pohára v zjazde pre rok 2013.

Ubytovanie:
http://www.scm.sk/?pageId=2

http://www.slovenskyraj.sk/ferko/

http://www.chatahnilcik.sk/

www.chalupamirino.szm.sk/

http://www.novoveskahuta.sk/penzion-vilma.html

www.chatalenka.com/

http://www.ubytovanienaslovensku.eu/turisticka-ubytovna-krecno-nalepkovo

www.slovenskyraj.sk/sar-san.html

www.onlineslovensko.sk/hotel-kralov-pramen

www.bartko.huta.sk/index_en.html

Občerstvenie: Bufet, chaty  v priestore cieľa.

Ostatné ustanovenia:
-
Tieto propozície sa riadia pravidlami Súťažného poriadku pre SPDH 2013.
- Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo.
- Pretekárom odporúčame poistenie pre prípad úrazu.
- Pretekárom odporúčame pred pretekmi komplexnú zdravotnú prehliadku.
- Pretekárovi, ktorý sa včas nedostaví na štart, nebude umožnená opakovaná jazda.
- Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prírodných ochranných pásiem.
- Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prípadných uzávierok komunikácií.
- Usporiadateľ umožní (ak mu v tom nebudú brániť objektívne príčiny) postaviť komerčné stánky v blízkosti cieľa za cenu stanovenú aktuálnym cenníkom.
- Usporiadateľ má právo rozhodnúť o umiestnení klubových stánkov na vyhradených miestach.
- Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté na zdraví alebo veciach pretekárov a tretích osôb pred, počas a po pretekoch.
- Pripomienky k priebehu a/alebo výsledkom pretekov treba podať riaditeľovi pretekov do 5 minút po príchode posledného pretekára do cieľa.
- V prípade neočakávanej udalosti si organizátori vyhradzujú právo zmeny alebo zrušenia pretekov.
- Viac informácií o pretekoch nájdete priebežne na, FB SPDH 2013, www.bang.sk , www.bikemagazin.sk    a na stránkach ostatných mediálnych partnerov.

Kontakt:
Riaditeľ pretekov:  Mgr. Tomáš Vrbovský, mail: tomas@1energy.sk, tel: +421 911 628 433

Schválené 02.5.2013 Komisiou MTB DH/4X

Mgr. Tomáš Vrbovský

Plagat Mraznica 2013_web