Propozície: Snowparade 2013


Bang.sk

Výsledky: SNOWPARADE 2013 v Bachledovej!


Ski Bachledová si pre nás na nový rok ako prvá pripravila zjazdový event na snehu. Všetci bikeri a priaznivci zimných športov si 19.1.2013 príďte prevetrať svoje bajky a snowscooty na Snowparade 2013. 

Propozície Snowparade 19.1.2013 Ski Bachledova


Názov preteku: Snowparade
Usporiadateľ: Ski Bachledova
Organizátor: Ski Bachledova
Termín konania: sobota 19.1.2013
Miesto konania: Ski Bachledova
Trať: Family DH + prekážky zo snehu
Disciplíny:
Zjazd na bicykloch (kategórie: muži a juniori s dievčatami)
Zjazd na snowscootoch (kategória: OPEN od 15 rokov)

Prezentácia: Infocentrum Ski Bachledova, pri spodnej stanici lanovky.

Časový harmonogram 19.1.2013:
8.30 - 10.00    Registrácia pre bike aj snowscoot
9.00 - 11.00    Voľný tréning Bike / Snowscoot
11.00 - 11.30  Vyhradený tréning iba pre Bike
11.30 - 11.50  Vyhradený tréning iba pre Snowscoot
12.00               Štart semifinále bike
13.00               Štart finále bike (50 jazdcov)
14.00               Štart finále snowscoot

Stupne víťazov 15-20 min. po dojazde posledného pretekára.

Podmienky štartu Bike / Snowscoot

Muži (19-99rokov)
- štart na vlastné nebezpečenstvo,
- prilba s integrovaným chráničom brady,
- bicykel / snowscoot v dobrom technickom stave.
Odporúčané: chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice, kotúčové brzdy (bike).

Juniori (15-18 rokov) & Dievčatá (15-99rokov)
- štart na vlastné nebezpečenstvo,
- preukázanie sa platnou licenciou SZC/UCI (iba pre bike)
- prilba s integrovaným chráničom brady, chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice,
- pretekári do 18 rokov musia doniesť potvrdenie od zákonného zástupcu,
- bicykel / snowscoot v dobrom technickom stave.
Odporúčané: bicykel s kotúčovými brzdami.

Zakazuje sa používať pneumatiky s oceľovými hrotmi! Vzhľadom na to, že sa preteky organizujú za plnej prevádzky lyžiarskeho strediska, zakazuje sa pretekárom akýkoľvek pohyb na bicykli mimo vyznačenej trate, v prípade porušenia tohto nariadenia Vám bude odobratý skipas!

Prihlášky: Online na www.skibachledova.sk od 27.12.2012 do 16.1.2013 (do 20:00h), prípadne pri prezentácii.

Štartovné bike/snowscoot: Prihlásení online 15 EUR, prihlásení na mieste 20 EUR. Štartovné sa nevracia.  Štartovné obsahuje poplatok za účasť na pretekoch. Pretekárom nebude umožnený vstup na lanovku a trať bez štartovného čísla, s výnimkou pešej obhliadky trate. Pretekári, ktorí sa chcú zúčastniť obidvoch pretekov majú zvýhodnené štartovné online 25 EUR, na mieste 30 EUR.

Ubytovanie: www.skibachledova.sk
Občerstvenie: Hotel Bachledka***, bufet Klingáč, bufet pri výstupnej stanici 3-sedačky,

Ostatné ustanovenia:
- Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo.
- Pretekárom odporúčame poistenie pre prípad úrazu.
- Pretekárom odporúčame pred pretekmi komplexnú zdravotnú prehliadku.
- Pretekárovi, ktorý sa včas nedostaví na štart, nebude umožnená opakovaná jazda.
- Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prírodných ochranných pásiem.
- Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prípadných uzávierok komunikácií.
- Usporiadateľ umožní (ak mu v tom nebudú brániť objektívne príčiny) postaviť komerčné stánky v blízkosti cieľa za cenu stanovenú aktuálnym cenníkom.
- Usporiadateľ má právo rozhodnúť o umiestnení klubových stánkov na vyhradených miestach.
- Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté na zdraví alebo veciach pretekárov a tretích osôb pred, počas a po pretekoch.
- Pripomienky k priebehu a/alebo výsledkom pretekov treba podať riaditeľovi pretekov do 5 minút po príchode posledného pretekára do cieľa.
- V prípade neočakávanej udalosti si organizátori vyhradzujú právo zmeny alebo zrušenia pretekov
- V prípade nevhodných snehových podmienok na Family trati sa môže pretek presunúť na zjazdovku.
- Viac informácií o pretekoch nájdete priebežne na www.skibachledova.sk alebo facebooku.

Kontakt:
Riaditeľ pretekov: Jana Vasová, 0948 288 887, mail: vasova@hotmail.sk