Propozície SP v downhille na Plejsoch


Bang.sk

Propozície Slovenský pohár 2011 - ONE Energy DH PLEJSY

Názov pretekov:
ONE Energy DH PLEJSY
Usporiadateľ:
Slovenský zväz cyklistiky
Organizátor:
NRG SLOVAKIA s.r.o., Freeride Košice a Relax Center Plejsy
Termín konania:
Nedeľa 28.08.2011 - DOWNHILL
Miesto konania:
Lyžiarske stredisko - Relax Center Plejsy
Trať:
Štart - 912 mnm
Cieľ - 470 mnm
Dĺžka - 2200 m
Prevýšenie - 442 m

Minulý rok to na Plejsoch vyzeralo takto

Prezentácia:
V priestore cieľa - Altánok pred Hotelom Plejsy
Teamy, ktore majú záujem o vyhradený priestor v depe sú povinné konktaktovať organizátora s požiadavkou na veľkosť vyhradeného
priestoru v m2 a počtom aút na parkovanie do 21.08.2011 na tomas@1energy.sk a na dh@cyklistikaszc.sk
Časový harmonogram:
Piatok 26.08.2011
14.00 - 18.00 - V prípade záujmu bude prebiehať voľný tréning bez zabezpečenia zdravotnou službou. Cena za lístok je stanovená na 10 €.
18.00 - 20.00 - registrácia ( pretekári sú povinní pri registrácii informovať organizátora o pridelenom štartovnom čísle )
Sobota 27.08.2011
09.00 – 12.00 !!! Registrácia DH pre všetky kategórie !!! V nedeľu nieje možná registrácia !!!
10.00 – 14.00 voľný tréning s možnosťou zastavovania sa na trati
13.00 – 14.00 tréning len pre prvých 20 ME, 20 JR, 10 H, 10 HT, 5 M, 5 Ž, 5 Žiakov
14.00 – 18.00 voľný tréning bez zastavovania sa na trati
Nedeľa 28.08.2011
08.00 - 10.30 voľný tréning bez možnosti zastavovania sa na trati
9.30 – 10.30 povinný tréning
11.00 štart Semifinále
14.00 štart Finále
Stupne víťazov 15-20 min. po dojazde posledného pretekára
Kategórie:
Podľa Súťažného poriadku Slovenského pohára v zjazde pre rok 2011
Podmienky štartu:
Muži Elite, Masters
Štart na vlastné nebezpečenstvo
Preukázanie sa platnou licenciou SZC/UCI
Prilba s integrovaným chráničom brady
Bicykel v dobrom technickom stave
Odporúčané: chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice, kotúčové brzdy
Juniori, Hobby, Hardtail, Ženy
Štart na vlastné nebezpečenstvo
Preukázanie sa platnou licenciou SZC/UCI
Prilba s integrovaným chráničom brady, chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice
Pretekári do 18 rokov musia doniesť potvrdenie od zákonného zástupcu
Bicykel v dobrom technickom stave
Odporúčané: bicykel s kotúčovými brzdami
Žiaci
Štart na vlastné nebezpečenstvo
Preukázanie sa platnou licenciou SZC/UCI
Prilba s integrovaným chráničom brady, chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice
Pretekári musia mať pri prezentácii prítomného svojho zákonného zástupcu
Bicykel v dobrom technickom stave
Odporúčané: bicykel s kotúčovými brzdami
Prihlášky:
Online na www.spdh2011.sk od pondeľka 15.08.2011 do stredy 24.08.2011 (do 20.00h), prípadne pri prezentácii
Štartovné:
Prihlásení online 30 EUR, prihlásení na mieste 35 EUR. Štartovné sa nevracia.
Štartovné obsahuje poplatok za účasť na pretekoch a lístok na lanovku počas soboty a nedele.
Pretekárom nebude umožnený vstup na lanovku a trať bez štartovného čísla, s výnimkou pešej obhliadky trate.
Odmeny:
Podľa Súťažného poriadku Slovenského pohára v zjazde pre rok 2011 ( http://www.cyklistikaszc.sk/?id=52 )
Ubytovanie:
Hotel Relax Center Plejsy
+421 53 4298 015,16
hotel@skiplejsy.sk
Cena pre ubytovanych pretekárov je 25 EUR na noc za osobu v dvojlôžkovej izbe. Na prístelku 20 €.
Cena pre ubytovanych pretekárov je 28 EUR na noc za osobu v apartmáne. Minimálne obsadenie apartmanu sú 4 osoby.
Cena pre ubytovanych pretekárov je 33 EUR na noc za osobu v jednolôžkovej lôžkovej izbe.
Cena obsahuje 1 x ubytovanie, 1 x polpenzia, vstup do výrivky a bazéna, jednorázový spiatočný lístok na lanovku.
Jednorázový spiatočný lístok na lanovku - 3 €.
Občerstvenie:
V mieste konania bufetovou formou.
Ostatné ustanovenia:
Tieto propozície sa riadia pravidlami Súťažného poriadku pre SPDH 2011.
Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo.
Pretekárom odporúčame poistenie pre prípad úrazu.
Pretekárom odporúčame pred pretekmi komplexnú zdravotnú prehliadku.
Pretekárovi, ktorý sa včas nedostaví na štart, nebude umožnená opakovaná jazda.
Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prírodných ochranných pásiem.
Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prípadných uzávierok komunikácií.
Usporiadateľ umožní (ak mu v tom nebudú brániť objektívne príčiny) postaviť komerčné stánky v blízkosti cieľa za cenu stanovenú aktuálnym cenníkom
Usporiadateľ má právo rozhodnúť o umiestnení klubových stánkov na vyhradených miestach.
Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté na zdraví alebo veciach pretekárov a tretích osôb pred, počas a po pretekoch.
Pripomienky k priebehu a/alebo výsledkom pretekov treba podať riaditeľovi pretekov do 5 minút po príchode posledného pretekára do cieľa.
V prípade neočakávanej udalosti si organizátori vyhradzujú právo zmeny alebo zrušenia pretekov.
Viac informácií o pretekoch nájdete priebežne na www.spdh2011.sk a na stránkach mediálnych partnerov.
Riaditeľ pretekov - Mgr. Tomáš Vrbovský, NRG Slovakia s.r.o.
Košice 18.07.2011
Schválené Komisou MTB DH/4X SZC dňa 20.7.2011.

Zdroj: spdh2011.sk
Foto: spdh2011.sk
Video: youtube.com