Propozície SPDH a MSR v Malej Lučivnej


Bang.sk

Majstrovstvá Slovenska MTB DH 2011 a 3. kolo SPDH 2011 - Malá Lučivná

Názov pretekov:
DH Malá Lučivná

Usporiadateľ:
Slovenský zväz cyklistiky

Organizátor:
TCK- Žilina

Termín konania:
Nedeľa 17.7.2011

Miesto konania:
Malá Lučivná (pri Párnici)

Trať:
Štart: 1010 mnm
Cieľ: 506 mnm
Dĺžka trate: 1950 m
Prevýšenie: 504 m
Prezentácia: DH a Dual slalom (Dual je len v rámci spestrenia-zábavy, bude už el.časomiera).
V priestore cieľa

Video z pohľadu na trať:Časový harmonogram:
Piatok 15.7.2011
11.00 - 17.00 voľný trening DH
16.00 - ROCKOVÝ KONCERT 6 rockových kapiel
17.00 – 18.00 Prezentácia možná, už aj v piatok !!!
Sobota 16.7.2011
9.00 – 14.00 !!! Prezentácia pre všetky kategórie !!! V nedeľu nie je možná registrácia !!!
10.00 – 14.00 voľný tréning DH s možnosťou zastavovania sa na trati
14.00 – 15.00 tréning DH len pre prvých 15 ME, 5 JR, 5 H, 5 HT, 5 M, 3 Z
15.00 – 17.00 voľný tréning DH bez zastavovania sa na trati
17.30 – 18.00 voľný trening Dual
18.00 štart kvalifikácie dualu + preteky
Nedeľa 17.7.2011
08.00 - 10.30 voľný tréning s možnosťou zastavovania sa na trati
9.30 – 10.30 povinný tréning
11.00 štart Semifinále
14.00 štart Finále
Stupne víťazov 15-20 min. po dojazde posledného pretekára

Kategórie:
Podľa Súťažného poriadku Sovenského pohára v zjazde pre rok 2011 ( http://www.spdh2011.sk. )

Podmienky štartu:
Muži Elite, Masters
Štart na vlastné nebezpečenstvo
Preukázanie sa platnou licenciou SZC/UCI
Prilba s integrovaným chráničom brady
Bicykel v dobrom technickom stave
Odporúčané: chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice, kotúčové brzdy

Juniori, Hobby, Hardtail, Ženy
Štart na vlastné nebezpečenstvo
Preukázanie sa platnou licenciou SZC/UCI
Prilba s integrovaným chráničom brady, chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice
Pretekári do 18 rokov musia doniesť potvrdenie od zákonného zástupcu
Bicykel v dobrom technickom stave
Odporúčané: bicykel s kotúčovými brzdami

Žiaci
Štart na vlastné nebezpečenstvo
Preukázanie sa platnou licenciou SZC/UCI
Prilba s integrovaným chráničom brady, chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice
Pretekári musia mať pri prezentácii prítomného svojho zákonného zástupcu
Bicykel v dobrom technickom stave
Odporúčané: bicykel s kotúčovými brzdami

Prihlášky:
Online na www.spdh2011.sk od 4.7.2011 do stredy 13.7.2011 (do 20.00h), prípadne pri prezentácii

Štartovné:
Prihlásení online 30 EUR, prihlásení na mieste 35 EUR. Štartovné sa nevracia.

Upozornenie:Trať sa nachádza vo vysokom ochrannom pásme a preto treba dodržiavať pokyny poriadku Národného parku a len vyznačenú trať!!!

Odmeny:
Podľa Súťažného poriadku Sovenského pohára v zjazde pre rok 2011

Vývoz:
Sedačková lanovka, vývozné: sobota – nedeľa v cene štartovného


Ubytovanie:
Priamo v stredisku Malá Lučivná-hotel Smrečina
penzióny a chaty v okolí alebo Zázrivá, Párnica

Občerstvenie:
V mieste konania v bufetoch a reštaurácií, menučko cca 2,90 € .

Ostatné ustanovenia:
Tieto propozície sa riadia pravidlami Súťažného poriadku pre SPDH 2011.
Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo
Pretekári sa nemusia poisťovať pre prípad zásahu HS (je to grátis od TCK )
Pretekárom odporúčame poistenie pre prípad úrazu
Pretekárom odporúčame pred pretekmi komplexnú zdravotnú prehliadku
Pretekárovi, ktorý sa včas nedostaví na štart, nebude umožnená opakovaná jazda
Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prírodných ochranných pásiem
Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prípadných uzávierok komunikácií
Usporiadateľ umožní (ak mu v tom nebudú brániť objektívne príčiny) postaviť komerčné stánky v blízkosti cieľa za cenu stanovenú aktuálnym cenníkom
Usporiadateľ má právo rozhodnúť o umiestnení klubových stánkov na vyhradených miestach
Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté na zdraví alebo veciach pretekárov a tretích osôb pred, počas a po pretekoch
Pripomienky k priebehu a/alebo výsledkom pretekov treba podať riaditeľovi pretekov do 5 minút po príchode posledného pretekára do cieľa
V prípade neočakávanej udalosti si organizátori vyhradzujú právo zmeny alebo zrušenia pretekov (zmeny budú včas oznámené prostredníctvom internetu)
Viac informácií o pretekoch nájdete priebežne na www.downhill.sk a na stránkach mediálnych partnerov
V prípade neorganizovania daného preteku z dôvodu vážnych nepredvidateľných okolností ( živelná pohroma,epidémia,ohrozenie bezpečnosti štátu...) sa štartovné nevracia!

Riaditeľ pretekov -
Jozef Šiška, TCK Žilina,
+421 911 621336
tck.zilina@gmail.com


Zdroj: spdh2011.sk
Foto: spdh2011.sk
Video: youtube.com