Propozície: STREDOSLOVENSKÝ DH CUP Polomka 2012


Bang.sk

Už dlhoročný jazdec a organizátor najmä DH súťaží Tomáš Vrbovský vás všetkých pozýva na STREDOSLOVENSKÝ DH CUP 2012, ktorý sa pôjde na známej line v Polomke. Všetky pokyny pre súťažiacich a návštevníkov nájdete nižšie.

Propozície Stredoslovenský DH Cup - Polomka

Názov pretekov:
DH Polomka

Usporiadateľ:
NRG SLOVAKIA s.r.o.. a OÚ Polomka

Termín konania:
Nedeľa 27.5.2012

Miesto konania:
Lyžiarske stredisko - Polomka Bučník

Trať:
Štart - 950 mnm
Cieľ - 628 mnm
Dĺžka - 2200 m
Prevýšenie -322 m

Prezentácia:
V priestore cieľa - Reštaurácia
Teamy, ktore majú záujem o vyhradený priestor v depe sú povinné konktaktovať organizátora s požiadavkou na veľkosť vyhradeného
priestoru v m2 a počtom aút na parkovanie do 23.05.2012 na tomas@1energy.sk prípadne telefonicky na 0905 310 405.

Časový harmonogram:
Sobota 26.05.2012
09.00 – 15.00 !!! Prezentácia pre všetky kategórie !!! V nedeľu nieje možná registrácia !!!
10.00 – 14.00 voľný tréning s možnosťou zastavovania sa na trati
15.00 – 18.00 voľný tréning bez zastavovania sa na trati

Nedeľa 27.05.2012

08.00 - 10.30 voľný tréning s možnosťou zastavovania sa na trati
9.00 – 10.00 povinný tréning
10.30 štart Semifinále
13.30 štart Finále
Stupne víťazov 15-20 min. po dojazde posledného pretekára

Kategórie:
Elite – ( 1993 a starší ) muži U23 a Elite
Juniori – ( 1994– 1997 ) 15 – 18 rokov
Žiaci – ( 1998 – 2000 ) 12 – 14 rokov
- štartovať môžu pretekári na bicykli s pevným i celoodpruženým rámom
Masters – ( 1982 a starší ) 30 a viac rokov
Ženy – ( 1997 a staršie ) 15 a viac rokov
Hardtail -  Juniori ( pretekári na HT bicykli mladší ako 18 rokov ),
- štartovať môžu pretekári výhradne na bicykli s pevným rámom
Hobby -  nad 18r.

Podmienky štartu:
Muži Elite, Masters
Štart na vlastné nebezpečenstvo
Prilba s integrovaným chráničom brady
Bicykel v dobrom technickom stave
Odporúčané: chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice, kotúčové brzdy

Juniori, Hobby, Hardtail, Ženy
Štart na vlastné nebezpečenstvo
Prilba s integrovaným chráničom brady, chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice
Pretekári do 18 rokov musia doniesť potvrdenie od zákonného zástupcu
Bicykel v dobrom technickom stave
Odporúčané: bicykel s kotúčovými brzdami

Žiaci
Štart na vlastné nebezpečenstvo
Prilba s integrovaným chráničom brady, chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice
Pretekári musia mať pri prezentácii prítomného svojho zákonného zástupcu
Bicykel v dobrom technickom stave
Odporúčané: bicykel s kotúčovými brzdami

Prihlášky:
Online na http://prihlasky.vos-tpk.sk/index.php?p=race&id=45  od stredy 9.5.2012 do stredy 23.5.2012 ( do 20.00h ), prípadne pri prezentácii

Štartovné:
Prihlásení online 30 EUR, prihlásení na mieste 35 EUR. Štartovné sa nevracia.

Odmeny:
Finančné a vecné. Prize money 1.000 €.

Ubytovanie:
Privát - 048 / 619 33 97
Hotel Golden Fisch - 048 / 618 39 09
Penzión Majk - 048 / 618 67 93
Horský hotel Vršky - 048 / 618 32 36

Občerstvenie:
V mieste konania bufetovou formou.

Ostatné ustanovenia:

Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo
Pretekárom odporúčame poistenie pre prípad úrazu
Pretekárom odporúčame pred pretekmi komplexnú zdravotnú prehliadku
Pretekárovi, ktorý sa včas nedostaví na štart, nebude umožnená opakovaná jazda
Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prírodných ochranných pásiem
Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prípadných uzávierok komunikácií
Usporiadateľ umožní (ak mu v tom nebudú brániť objektívne príčiny) postaviť komerčné stánky v blízkosti cieľa za cenu stanovenú aktuálnym cenníkom
Usporiadateľ má právo rozhodnúť o umiestnení klubových stánkov na vyhradených miestach
Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté na zdraví alebo veciach pretekárov a tretích osôb pred, počas a po pretekoch
Pripomienky k priebehu a/alebo výsledkom pretekov treba podať riaditeľovi pretekov do 5 minút po príchode posledného pretekára do cieľa
V prípade neočakávanej udalosti si organizátori vyhradzujú právo zmeny alebo zrušenia pretekov (zmeny budú včas oznámené prostredníctvom internetu)

Riaditeľ pretekov - Mgr. Tomáš Vrbovský, NRG SLOVAKIA s.r.o.