Rock climbing


Bang.sk

Lezenie patrí od pradávna k základným pohybovým schopnostiam každého človeka. V dávnych dobách na ňom závisel náš život – šplhaním na stromy si človek zaobstarával potravu a chránil sa pred divou zverov. Civilizácia nás zbavuje tejto našej prirodzenosti, ale túžba liezť, stúpať hore, prekonávať prekážky, je stále v nás. Skalolezectvo rozvíja schopnosť riešiť problémové situácie, obratnosť, silu a vytrvalosť jedinca a zároveň precvičuje tímovú spoluprácu. Odmenou je nezabudnuteľný zážitok a radosť z prekonania seba samého.

Horolezecké vybavenie je pomerne drahá záležitosť. Súvisí to s využívaním rôznych materiálov, ktoré sú dnes ľahké, pevné a spoľahlivé. Z bezpečnostných dôvodov by sme si mali vybavenie kupovať zásadne nové a mať prehľad o jeho aktuálnom stave.

Do základného horolezeckého vybavenia patrí:
1. Lano
V súčasnosti sa vyrába mnoho druhov. Pri lezení na skalách sa využívajú dynamické laná s dĺžkou 60m a šírkou 9,6-12,0 mm. Lano je potrebné udržiavať čisté a chrániť pred ostrými predmetmy. Mali by sme ich skladovať na suchom a tmavom mieste. Aj pri tej najlepšej starostlivosti je však nutné každé lano z bezpečnostných dôvodov vymeniť najneskôr po 5 rokoch pri občasnom používaní.

2. Postroj
Lano pripevňujeme k telu prostredníctvom postroja. Šijú sa zo špeciálnych pevnostných popruhov špeciálnymi niťami. Podľa konštrukcie ich delíme na sedacie, prsné a kombinované (celotelové).Ku stlmeniu a zachyteniu prípadného pádu za pomoci trenia lana slúžia určité pomôcky. V súčasnosti sa vyrába veľa rôznych druhov, základnými typmi sú zlaňovacia osma, kyblík, reverso a Gri-Gri. Každý lezec má svoj obľúbený typ istiacich pomôcok, na ktoré je zvyknutý.

Osma – Staršia istiaca pomôcka vhodná pre lana všetkých šírok v jednom aj vo dvoch prameňoch. Hlavnou nevýhodou osmy je okrem menšieho trenia tiež krútenie lana.

Kyblík – Univerzálna istiaca pomôcka vhodná pre lana všetkých šírok v jednom aj v dvoch prameňoch, šikovná pre zlaňovanie. Nekrúti lano.

Reverso - Je to novšia pomôcka, ktorá je určená pre všestranné použitie. Je veľmi dobre prispôsobená na uchytenie mimo úvazek na istiacom stanovišti, kde ma samoblokovaciu funkciu.

Gri-Gri- Pomerne drahá istiaca pomôcka pracujúca na samosvornom princípe (podobne ako pásy v aute). Vhodná len pre laná s priemerom 10-11 mm.

Karabiny sú tiež veľmi podstatné, slúžia k pripnutiu istiacich pomôcok na postroj, k zaisteniu lezca na istiacom stanovišti a k postupnému isteniu prvolezca. Karabiny sa delia na karabiny s poistkou a bez poistky. Treba ich udržiavať v suchu a čistote, chrániť ich pred koróziou, pred vlhkým alebo slaným vzduchom a držať ich od chemikálií. Zámok musí chodiť ľahko a rýchlo a pri zavretí bezpečne zapadnúť.

Medzi ďalšie vybavenie potrebné na lezenie patrí helma, obuv a oblečenie. Predávajú sa špeciálne lezecké topánky a odev by mala byt voľná a nemala brániť v pohybe.Existuje veľa klubov, ktoré túto činnosť vykonávajú a poskytujú začiatočnícke kurzy, takže ak sa vo vás prebudila túžba liezť a prekonávať prekážky tak neváhajte a puste sa do toho.

Lezecká činnosť na Slovensku je oficiálne povolená v týchto oblastiach:
Tomašovský výhľad
Dreveník – Raj
Turniská, Turniská T2
Tesná skalaFoto: Tytuniesi production
Video: youtube.com