ŠKBM-NOREX Rally šprint Moldava 2013


Bang.sk

Dňa 20.1.2013 sa v Moldave nad Bodvou uskutoční 1.kolo ŠKBM-NOREX Rally šprintu ARENA. Miesto konania je Arenasportcentrum Moldava. Rally šprint pozostáva z dvoch meraných jázd po tri kola. Štartovné je 25 € vrátane občerstvenia.

Povrch trate bude tvoriť ľad a sneh. Zúčastniť sa môžu osoby staršie ako 18 rokov, sú držitelia VP a nebudú pod vplyvom alkoholu. Osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu zúčastniť súťaže len so zákonným zástupcom. Súťažiaci musia byť riadne pripútaní a mať nasadenú prilbu.

 

Časový hormonogram:

7:00 – 8:30 hod.   Administratívne a technické preberanie

7.30 hod.   Obhliadka trate

9.15 hod.    Rozprava,vyvesenie štartovnej listiny s časom štartu

9:30 hod.   Predpokladaný štart

Čas vyhlásenia výsledkov a odovzdávania cien bude podľa počtu súťažiacich, najneskôr však 30 minút po absolvovaní jazdy posledného súťažiaceho.

Kategórie:

P1 -1300 cm3

P2+1300 cm3                               S1-  4x4

Z1- 1400cm3                               J1-Junior

Z2+1400cm3                               Ž1- Žena

V preplňovaných motoroch je objem motora násobenný koeficientom 1,7.

HROTY SÚ ZAKÁZANÉ !!!

Celková dĺžka trate je 4300 m. Vecnými cenami budú odmenení prví traja vo všetkých kategóriach (P1,P2,Z1,Z2,S1, J1,Ž1,ABSOLUT).

Viac informácií nájdete na stránke.

Zdroj: skodasubaru.belasanet.sk