SPDH v Malej Lučivnej


Bang.sk

Po akcii na východe sa tento krát vrátime do strediska Malá Lučivná, kde si pre vás pripravili NOVÚ TRAŤ !!!

Propozície: Malá Lučivná 6. kolo SPDH

Názov pretekov: DH Malá Lučivná
Usporiadateľ: Slovenský zväz cyklistiky
Organizátor: TCK- Žilina v spolupráci s DK Riders a strediskom Malá Lučivná
Termín konania: Nedeľa 18.9.2011
Miesto konania: Malá Lučivná (pri Párnici)
Trať:
Štart: 1010 mnm
Cieľ: 540 mnm
Dĺžka trate: 1920 m
Prevýšenie: 470 m
Prezentácia: DH Pri spodnej stanici lanovky
Časový harmonogram:
Štvrtok a Piatok 15.-16. 9.2011
11.00 - 17.00 voľný trening DH
17.00 – 18.00 Prezentácia možná, už aj v piatok !!!
Sobota 17.9.2011
9.00 – 15.00 !!! Prezentácia pre všetky kategórie !!! V nedeľu nie je možná registrácia !!!
10.00 – 14.00 voľný tréning DH s možnosťou zastavovania sa na trati
14.00 – 15.00 tréning DH len pre prvých 15 ME, 5 JR, 5 H, 5 HT, 5 M, 3 Z
15.00 – 17.00 voľný tréning DH bez zastavovania sa na trati
Nedeľa 18.9.2011
08.00 - 10.30 voľný tréning s možnosťou zastavovania sa na trati
9.30 – 10.30 povinný tréning
11.00 štart Semifinále
14.00 štart Finále
Stupne víťazov 15-20 min. po dojazde posledného pretekára

Kategórie: Podľa Súťažného poriadku Slovenského pohára v zjazde pre rok 2011 ( http://www.spdh2011.sk. )
Podmienky štartu:
Muži Elite, Masters
Štart na vlastné nebezpečenstvo. Preukázanie sa platnou licenciou SZC/UCI. Prilba s integrovaným chráničom brady. Bicykel v dobrom technickom stave.
Odporúčané: chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice, kotúčové brzdy.

Juniori, Hobby, Hardtail, Ženy
Štart na vlastné nebezpečenstvo. Preukázanie sa platnou licenciou SZC/UCI. Prilba s integrovaným chráničom brady, chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice. Pretekári do 18 rokov musia doniesť potvrdenie od zákonného zástupcu. Bicykel v dobrom technickom stave.
Odporúčané: bicykel s kotúčovými brzdami

Žiaci
Štart na vlastné nebezpečenstvo. Preukázanie sa platnou licenciou SZC/UCI. Prilba s integrovaným chráničom brady, chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice
Pretekári musia mať pri prezentácii prítomného svojho zákonného zástupcu. Bicykel v dobrom technickom stave.
Odporúčané: bicykel s kotúčovými brzdami

Prihlášky: Online na www.spdh2011.sk od utorka 6.9.2011 do stredy 14.9.2011 (do 20.00h), prípadne pri prezentácii.
Štartovné: Prihlásení online 30 EUR, prihlásení na mieste 35 EUR. Štartovné sa nevracia.
Upozornenie: Trať sa nachádza vo vysokom ochrannom pásme a preto treba dodržiavať pokyny poriadku Národného parku a len vyznačenú trať!!!
Odmeny: Podľa Súťažného poriadku Sovenského pohára v zjazde pre rok 2011
Vývoz: Sedačková lanovka, vývozné: štvrtok–piatok jeden deň 10 €, dva dni 15 €. Sedačková lanovka, vývozné: sobota – nedeľa v cene štartovného.
Ubytovanie: Priamo v stredisku Malá Lučivná-hotel Smrečina, penzióny a chaty v okolí alebo Zázrivá, Párnica.
Občerstvenie: V mieste konania v bufetoch a reštaurácií, meničko cca 2,90 € .

Ostatné ustanovenia:
Tieto propozície sa riadia pravidlami Súťažného poriadku pre SPDH 2011. Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo. Pretekári sa nemusia poisťovať pre prípad zásahu HS v dňoch 17.-18.9.2011 (je to grátis od TCK ). Pretekárom odporúčame poistenie pre prípad úrazu. Pretekárom odporúčame pred pretekmi komplexnú zdravotnú prehliadku. Pretekárovi, ktorý sa včas nedostaví na štart, nebude umožnená opakovaná jazda. Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prírodných ochranných pásiem. Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prípadných uzávierok komunikácií. Usporiadateľ umožní (ak mu v tom nebudú brániť objektívne príčiny) postaviť komerčné stánky v blízkosti cieľa za cenu stanovenú aktuálnym cenníkom. Usporiadateľ má právo rozhodnúť o umiestnení klubových stánkov na vyhradených miestach. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté na zdraví alebo veciach pretekárov a tretích osôb pred, počas a po pretekoch. Pripomienky k priebehu a/alebo výsledkom pretekov treba podať riaditeľovi pretekov do 5 minút po príchode posledného pretekára do cieľa. V prípade neočakávanej udalosti si organizátori vyhradzujú právo zmeny alebo zrušenia pretekov (zmeny budú včas oznámené prostredníctvom internetu). Viac informácií o pretekoch nájdete priebežne na www.spdh2011.sk a na stránkach mediálnych partnerov. V prípade neorganizovania daného preteku z dôvodu vážnych nepredvidateľných okolností ( živelná pohroma,epidémia,ohrozenie bezpečnosti štátu...) sa štartovné nevracia!

Riaditeľ pretekov - Jozef Šiška, TCK Žilina, +421 911 621336, tck.zilina@gmail.com

Potvrdené Komisiou MTB DH/4X SZC dňa 23.8.2011.

Ak máte záujem vyskúšať si NOVÚ trať tak neváhajte a príďte dňa 11.9.2011 v čase od 11:00 – 16:30 do Malej Lučivnej.
Vývozné je 10e.


Celú NOVÚ trať si môžete pozrieť aj z pohľadu na prilbe:Zdroj: spdh2011.sk
Foto: bikemagazin.sk
Video: youtube.com