Stoopidtall


Bang.sk

Čo takto zajazdiť si na biku, ktorý ma sedadlo vo výške 4,4 metra? Richie Trimble si jeden taký zostrojil, nazval ho Stoopidtall a predviedol ho na Los Angles-kom podujatí CicLAvia 2013. Celkovo mu práca na tomto biku zabrala 12 hodín. 

Zdroj: youtube.com