STREDOSLOVENSKÝ DH CUP


Bang.sk

Tým bikerom, ktorým chýbal v tohto sezónnom kalendári SPDH tradičný pretek v Polomke nemusia smútiť. 27. mája sa uskutoční v rámci nového STREDOSLOVENSKÉHO DH CUP, na ktorý vás chceme všetkých pozvať! Polomka však nebude posledným pretekom v tomto STREDOSLOVENSKOM DH CUPE. Chystá sa ešte jeden samostatný pretek v Jasnej 17.6.2012 a tímová 8-hodinovka 25.8.2012.

Propozície Stredoslovenský DH Cup - Polomka

Názov pretekov:
DH Polomka

Usporiadateľ:
NRG SLOVAKIA s.r.o.. a OÚ Polomka

Termín konania:
Nedeľa 27.5.2012

Miesto konania:
Lyžiarske stredisko - Polomka Bučník

Trať:
Štart - 950 mnm
Cieľ - 628 mnm
Dĺžka - 2200 m
Prevýšenie -322 m

Prezentácia:
V priestore cieľa - Reštaurácia
Teamy, ktore majú záujem o vyhradený priestor v depe sú povinné konktaktovať organizátora s požiadavkou na veľkosť vyhradeného
priestoru v m2 a počtom aút na parkovanie do 23.05.2012 na tomas@1energy.sk prípadne telefonicky na 0905 310 405.

Časový harmonogram:

Sobota 26.05.2012
09.00 – 15.00 !!! Prezentácia pre všetky kategórie !!! V nedeľu nieje možná registrácia !!!
10.00 – 14.00 voľný tréning s možnosťou zastavovania sa na trati
15.00 – 18.00 voľný tréning bez zastavovania sa na trati

Nedeľa 27.05.2012


08.00 - 10.30 voľný tréning s možnosťou zastavovania sa na trati
9.30 – 10.30 povinný tréning
11.00 štart Semifinále
14.00 štart Finále
Stupne víťazov 15-20 min. po dojazde posledného pretekára

VIDEO Pozvánka:Kategórie:
Elite – ( 1993 a starší ) muži U23 a Elite
Juniori – ( 1994– 1997 ) 15 – 18 rokov
Žiaci – ( 1997 – 2000 ) 12 – 14 rokov
- štartovať môžu pretekári na bicykli s pevným i celoodpruženým rámom
Masters – ( 1982 a starší ) 30 a viac rokov
Ženy – ( 1997 a staršie ) 15 a viac rokov
Hardtail - Juniori ( pretekári na HT bicykli mladší ako 18 rokov ),
- štartovať môžu pretekári výhradne na bicykli s pevným rámom
Hobby - nad 18r.

Podmienky štartu:
Muži Elite, Masters
Štart na vlastné nebezpečenstvo
Prilba s integrovaným chráničom brady
Bicykel v dobrom technickom stave
Odporúčané: chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice, kotúčové brzdy

Juniori, Hobby, Hardtail, Ženy
Štart na vlastné nebezpečenstvo
Prilba s integrovaným chráničom brady, chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice
Pretekári do 18 rokov musia doniesť potvrdenie od zákonného zástupcu
Bicykel v dobrom technickom stave
Odporúčané: bicykel s kotúčovými brzdami

Žiaci
Štart na vlastné nebezpečenstvo
Prilba s integrovaným chráničom brady, chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice
Pretekári musia mať pri prezentácii prítomného svojho zákonného zástupcu
Bicykel v dobrom technickom stave
Odporúčané: bicykel s kotúčovými brzdami

Prihlášky:
Online na www.vos-tpk.sk od stredy 16.5.2012 do stredy 23.5.2012 ( do 20.00h ), prípadne pri prezentácii

Štartovné:
Prihlásení online 30 EUR, prihlásení na mieste 35 EUR. Štartovné sa nevracia.

Odmeny:

Finančné a vecné. Prize money 1.000 €.

Ubytovanie:
Privát - 048 / 619 33 97
Hotel Golden Fisch - 048 / 618 39 09
Penzión Majk - 048 / 618 67 93
Horský hotel Vršky - 048 / 618 32 36

Občerstvenie:
V mieste konania bufetovou formou.

Ostatné ustanovenia:


Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo
Pretekárom odporúčame poistenie pre prípad úrazu
Pretekárom odporúčame pred pretekmi komplexnú zdravotnú prehliadku

Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prírodných ochranných pásiem
Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prípadných uzávierok komunikácií
Usporiadateľ umožní (ak mu v tom nebudú brániť objektívne príčiny) postaviť komerčné stánky v blízkosti cieľa za cenu stanovenú aktuálnym cenníkom
Usporiadateľ má právo rozhodnúť o umiestnení klubových stánkov na vyhradených miestach
Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté na zdraví alebo veciach pretekárov a tretích osôb pred, počas a po pretekoch
Pripomienky k priebehu a/alebo výsledkom pretekov treba podať riaditeľovi pretekov do 5 minút po príchode posledného pretekára do cieľa
V prípade neočakávanej udalosti si organizátori vyhradzujú právo zmeny alebo zrušenia pretekov (zmeny budú včas oznámené prostredníctvom internetu)

Riaditeľ pretekov - Mgr. Tomáš Vrbovský, NRG SLOVAKIA s.r.o.

Minulý rok to v POLOMKE na pretekoch vyzeralo TAKTO