Cliff diving


Bang.sk

Cliffdiving - adrenalínová zábava pre všetkých, ktorí sa neboja výšok. Skákanie z niekoľko metrov vysokých útesov, mostov, umelo vytvorených veží, ukážka neuveriteľných trikov a často aj bolestivé pády do vody. Toto všetko je cliffdiving. Pochádza z Hawai-a, kde sa muži vrhali zo skál do rozbúreného mora, aby predviedli svoju odvahu miestnym ženám.Po celom svete sa dnes usporiadavajú súťaže v cliffdivingu, kam sa môže prihlásiť ako profesionál, tak i úplný amatér. Stačí len zaplatiť registračný poplatok, podpísať vyhlásenie, že ste si vedomí rizika, ste poistení na vlastné náklady a môžete súťažiť. Základným kritériom je odvaha.

Preteky organizované svetovou federáciou skokov do vody (WHDF -World High Dive Federation) ako sú napríklad World Cup, World Tour, World Championship majú svoje presné pravidlá. Juniorskí pretekári (do 16 rokov) skáču z výšky najviac 10 metrov, ženy od 18 do 23 metrov a mužská kategória je posunutá na maximálne 27 metrov. Mostík z ktorého sa skáče musí prečnievať minimálne jeden meter cez vertikálnu hranu prekážky, je široký najmenej 0.75 metra a naraz sa na ňom môžu nachádzať najviac traja pretekári. Voda do ktorej sa skáče má určenú hĺbku prinajmenšom 5 metrov. Na bezpečnosť dohliada pripravený záchranný tím na súši a taktiež aspoň dvaja skúsení potápači vo vode.

Samotné preteky otvára 15 minútový tréning, kde si súťažiaci precvičia skoky ktoré budú predvádzať v hlavnej súťaži. Poradie otvárajú noví kvalifikanti a uzatvárajú ho skokani v opačnom poradí aktuálneho rankingového rebríčka. Toto poradie je nemenné a trvá počas celej súťaže. Hlavná súťaž pozostáva z troch kôl v ktorom každý súťažiaci predvedie pokus, ktorý vopred zapísal do svojho zoznamu skokov. Tento zoznam je záväzný, čo uľahčuje prácu rozhodcom a v neposlednom rade moderátorovi a samotným divákom.

Päť medzinárodných rozhodcov nezávislo od seba pozoruje a hodnotí každý skok, prevedenie a štýl, neprihliadajúc však na jeho náročnosť . Rozhodcovia pozorne sledujú všetko od uhla a výšky odrazu, cez technické prevedenie samotného skoku až po dopad do vody. Šírka skóre je od 0 po 10, 1/2 body sa udeľujú v rozmedzí skóre 0 až 5, 1/4 body v rozmedzí 5 až 10. Do celkového skóre sa nezarátavajú najvyššia a najnižšia rozhodcovská známka, ostatné sa zrátajú a vynásobia koeficientom obtiažnosti skoku (každý skok má svoj koeficient). Takto dostaneme finálny počet bodov udelený za skok. Víťazom sa samozrejme stáva ten pretekár ktorého pokus je ohodnotený najvyšším počtom bodov.

Najznámejšie cliff diving-ové podujatie však organizuje spoločnosť Red Bull pod názvon Red Bull Cliff Diving Series. Táto séria si získava obrovskú popularitu na celom svete, preto sa skáče od Hawaiia až po Nórsko. Najlepší svetoví skokani skáču tie najobtiažnejšie triky plné sált a vrutov. Skáču z výšky viac ako 26 metrov, čo predstavuje asi 3 sekundy voľného pádu. V momente kontaktu s vodnou hladinou dosahujú rýchlosť blížiacu sa 100 km/h. A teraz malá ukážka o čom to celé vlastne je...Na tento druh športu potrebuješ v každom prípade odvahu a dobré atletické predpoklady, avšak čo predviedol Darren Taylor aka Professor Splash hraničí so šialenstvom. Jeho skok je zapísaný v Guinessovej knihe rekordov, nakoľko Darren skočil z výšky 10,7 metra do detského nafukovacieho bazénika o hĺbke 30 centimetrov. Neveríš? Pozeraj sa...Zdroj: novinky.cz, whdf.com

Foto: idnes.cz

Video: youtube.com

Galéria