Freediving


Bang.sk

Freediving (resp. voľné potápanie) je druh podvodného potápania pri ktorom sa nepoužíva akékoľvek dýchacie zariadenie. Potápač si musí vystačit iba s kapacitou vlastných pľúc. Freediver dokáže na jeden nádych prekonať relatívne veľké hĺbky (20 a viac metrov) a to po dobu 2-3 minúty.

Vďaka týmto charakteristikám si tento druh potápania získal vo svete mnohých priaznivcov a fanúšikov. Najznámejšie asociácie združujúce freediverov AIDA a IAFD (International Association for Development of Apnea , International Association of Freedivers) organizujú medzinárodné preteky a zabezpečujú organizačne aj technicky pokusy šampiónov o svetové rekordy.

Medzi najatraktívnejšie disciplíny a zároveň kráľovskú disciplínu freedivingu patrí tzv. konštantná váha (constant weight, t.z s rovnakou hmotnosťou s akou sa súťažiaci ponoril pod hladinu sa musí vrátiť naspäť). Freediver vopred nahlási hĺbku, do ktorej sa vlastnými silami ponorí pozdĺž lana. Pri samotnom ponore je vylúčená akákoľvek pomoc lanom, pomocou ktorého by si mohol potápač výrazne uľahčiť ponor. Po dosiahnutí hlásenej hĺbky odtrhne kartičku so svojím menom a vráti sa vlastnou silou na hladinu. Aktuálny svetový rekord v tejto kategórii je 100m.Druhou z radu obľúbených disciplín je variabilná váha (Variable weight). Potápač opäť vopred nahlási hĺbku ponoru ako tomu bolo pri Constant weight. Pri zostupe môže použiť vlečné zariadenie tzv. sled, alebo inú záťaž, pomocou neho sa bez väčšej námahy rýchlo dostane až na požadovanú hĺbku, kde si opäť preberie svoju kartu a na hladinu sa vracia vlastnými silami, tentokrát plávaním pomocou dlhých plutví. Hodnota svetového rekordu je tu vďaka spôsobu ponoru o niečo väčšia a to 120m.Okrem hĺbkových kategórií sa súťaží taktiež v bazénových disciplínach. Sem patria : Statická apnoe a Dynamická apnoe. V praxi ide o čo najdlhší ponor pod hladinou na jeden nádych. Pri statickej apnoe sa leži na hladine bez pohybu za asistencie „buddyho“, ktorý striehne pri freediverovi pre prípad náhlych komplikácií a rozhodcov. Pri dynamickej apnoi je cieľom preplávať s plutvami alebo bez plutví v bazéne maximálnu vzdialenosť na jeden nádych.

Na záver sa nedá nespomenúť, že pre kvalifikáciu na MS vo freedivingu je potrebné dosiahnuť čas v statickej apnoe minimálne 6 minút, takže napustiť vaňu a trénovať !


Zdroj: freediving.sk
Video: youtube.com
Foto: media.oceaninspire.com

Galéria