Outdoor Magazine - 19. diel


Bang.sk

Najrozmanitejšie expedície, reportáže, novinky, testy, tipy pre amatérov, ohromujúce výkony profesionálov! Sleduj Outdoor magazine.

V dnešnom vydaní Outdoor Magu sa povozíme na snowbiku cez vrcholky Krkonoší, zajazdíme si freeride v Bulharsku, preletíme ponad Alpy na paraglide, absolvujeme cross-country pretek v Írksu a zasurfujeme na divokej vode rakúskej Salzy.
Zdroj: ioutdoor.cz
Video: vimeo.com
Foto: flickr.com