Outdoor Magazine - 28. diel


Bang.sk

Najrozmanitejšie expedície, reportáže, novinky, testy, tipy pre amatérov, ohromujúce výkony profesionálov! Sleduj Outdoor magazine.

V tomto pokračovaní Outdoor Magu sa vydáme na expedíciu, kde v treskúcich mrazoch budeme zdolávať hory na Južnom póle, predstavíme si veľmi tažkú ale o to úžasnejšiu outdoorovú disciplínu - cannyoning. No a nakoniec sa preletíme na motorovom paraglide, paramotore, veľmi nízko nad vrcholkami skal.
Zdroj: ioutdoor.cz
Video: vimeo.com
Foto: eurorafting.sk