Outdoor Magazine - 26. diel


Bang.sk

Najrozmanitejšie expedície, reportáže, novinky, testy, tipy pre amatérov, ohromujúce výkony profesionálov! Sleduj Outdoor magazine.

Ďalšie pokračovanie Outdoor Magu prináša expedíciu do severnej Ruskej republiky Karélie, dozvieme sa zopár rád ako zdolať horolezeckú stenu, preletíme sa s výkrutmi na paraglide a s bicyklom navštívime Maroko.
Zdroj: ioutdoor.cz
Video: vimeo.com
Foto: iparaglide.com