Outdoor Magazine - 21. diel


Bang.sk

Najrozmanitejšie expedície, reportáže, novinky, testy, tipy pre amatérov, ohromujúce výkony profesionálov! Sleduj Outdoor magazine.

V ďalšom vydaní Outdoor Magu zdoláme najvyššiu horu Rakúska - Grossglockner, najlepší český kajakár splaví dravé rieky Nepálu, absolvujeme kurz bikových trikov pre náročnejších a vrátime sa k islandskej búrke.
Zdroj: ioutdoor.cz
Video: vimeo.com
Foto: purelandexpeditions.blogspot.com