Outdoor Magazine - 22. diel


Bang.sk

Najrozmanitejšie expedície, reportáže, novinky, testy, tipy pre amatérov, ohromujúce výkony profesionálov! Sleduj Outdoor magazine.

V dnešnom vydaní Outdoor Magu uvidíme expedíciu na islandskú sopku počas jej erupcie, pokračovanie bikerského trick tipu z minulého dielu, prehľadáme okolie jazera na rieke Zambezi a predstavíme si canyoning.
Zdroj: ioutdoor.cz
Video: vimeo.com
Foto: oetztal.at