Outdoor Magazine - 25. diel


Bang.sk

Najrozmanitejšie expedície, reportáže, novinky, testy, tipy pre amatérov, ohromujúce výkony profesionálov! Sleduj Outdoor magazine.

V ďalšom vydaní Outdoor Magu sa povozíme na biku cez Ukrajinu, zjazdíme vodopády v juhoamerickom Chile, dáme si tropický výlet do Indonézie a vydáme sa vysoko do Álp za zvyškami snehu.
Zdroj: ioutdoor.cz
Video: vimeo.com
Foto: casaazul.net