Propozície: 3.kolo SPDH JASNÁ 2017 a Downhill Open UCI C2


Bang.sk

Jasna SPDH 2016 b


Propozície JASNÁ 2017 Slovenský pohár 3. kolo


Jasná Downhill Open UCI C2


Názov pretekov: Jasná Downhil Open

Usporiadateľ: Slovenský zväz cyklistiky

Organizátor: Enjoy The Ride Team a TMR

Termín konania: Nedeľa 25.06.2017

Miesto konania: Jasná ‐ Záhradky

Trať:

Štart ‐ 1491 m.n.m.

Cieľ ‐ 1028m.n.m.

Dĺžka ‐ 1850 m

Prevýšenie ‐ 463 m

Prezentácia: V priestore Ski Depotu pri údolnej stanici lanovky Záhradky. Tímy, ktoré majú záujem o vyhradený priestor v depe sú povinné kontaktovať organizátora s požiadavkou na veľkosť vyhradeného priestoru v m2 a počtom áut na parkovanie do 21.06.2017 na mail tomas@1energy.sk .

Jasna SPDH 2016 c
 
Časový harmonogram:

Piatok 23.06.2017

10.00 – 17.00 – Registrácia

10.00 – 12.00 – Pešia obhliadka trate

12.00 – 17.00 – Voľný tréning bez lekárskeho zabezpečenia – poplatok 12 €

Sobota 24.06.2017

09.00 – 12.00 !!! Registrácia DH pre všetky kategórie ! V nedeľu nie je možná registrácia !!!

09.00 – 13.00 voľný tréning s možnosťou zastavovania sa na trati

13.00 – 14.00 tréning len prvych 80 pretekárov podľa UCI rankingu ( 30 Elite, 30 Junior, 10

Ženy, 10 Masters )

14.00 – 17.00 voľný tréning bez zastavovania sa na trati

Nedeľa 25.06.2017

08.30 ‐ 10.30 voľný tréning bez možnosti zastavovania sa na trati

11.00 štart Semifinále

13.30 štart Finále

Stupne víťazov 15‐20 min. po dojazde posledného pretekára


Kategórie a podmienky štartu: Podľa Súťažného poriadku Slovenského pohára v zjazde pre rok 2017

Prihlášky: Online na od stredy 07.06.2017 do stredy 21.06.2017 (do 12:00h), prípadne pri prezentácii.

Jasna SPDH 2016
 
Štartovné: Prihlásení online s úhradou online 50 EUR prihlásení online s úhradou na mieste 55 EUR, neprihlásený online s úhradou na mieste 60 EUR. Štartovné sa nevracia. Štartovné zahŕňa ‐ poplatok za účasť na pretekoch a lístok na lanovku počas soboty a nedele. Pretekárom nebude umožnený vstup na lanovku a trať bez štartovného čísla, s výnimkou pešej obhliadky trate.

Úhrada štartovného cez internetbanking – EUR / SEPA – 50 €, variabilný symbol vygenerovaný prihlasovacím sytémom VOS, č.ú: IBAN – SK3083300000002500412203 , SWIFT – FIOZSKBAXXX

Jasna SPDH 2016 d
 
Odmeny: Podľa Súťažného poriadku Slovenského pohára v zjazde a UCI C2 pre rok 2017.

Ubytovanie:
Hotel Ski Záhradky – špeciálne biker cena 15 € s ranajkami, do rezervacie uviest SPDH JASNA. Penzion Energetik

Ostatné ustanovenia:
Tieto propozície sa riadia pravidlami Súťažného poriadku pre SPDH 2017.

‐ Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo.

‐ Pretekárom odporúčame poistenie pre prípad úrazu.

‐ Pretekárom odporúčame pred pretekmi komplexnú zdravotnú prehliadku.

‐ Pretekárovi, ktorý sa včas nedostaví na štart, nebude umožnená opakovaná jazda.

‐ Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prírodných ochranných pásiem.

‐ Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prípadných uzávierok komunikácií.

‐ Usporiadateľ umožní (ak mu v tom nebudú brániť objektívne príčiny) postaviť komerčné stánky v blízkosti cieľa za cenu stanovenú aktuálnym cenníkom.

‐ Usporiadateľ má právo rozhodnúť o umiestnení klubových stánkov na vyhradených miestach.

‐ Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté na zdraví alebo veciach pretekárov a tretích osôb pred, počas a po pretekoch.

‐ Pripomienky k priebehu a/alebo výsledkom pretekov treba podať riaditeľovi pretekov do 5 minút po príchode posledného pretekára do cieľa.

‐ V prípade neočakávanej udalosti si organizátori vyhradzujú právo zmeny alebo zrušenia pretekov.

‐V priestoroch depa a celej oblasti Záhradiek je prísny zákaz otvoreného ohňa.

Viac informácií o pretekoch nájdete priebežne na, FB stránke SPDH 2017, www.bang.sk, www.jasna.sk

Jasna SPDH 2016 e

Kontakt:

Riaditeľ pretekov: Mgr. Tomáš Vrbovský, mail: tomas@1energy.sk, tel: +421 911 628 433

Schválené 04.04.2017 Komisiou MTB DH/4X

Mgr. Tomáš Vrbovský

in English

Galéria