Propozície: ESYC - East Slovak Yoyo Contest 2012


Bang.sk


Dátum konania: 21.4.2012

Miesto konania: Divadlo Alexandra Duchnoviča (malá sála) , Prešov

Kategórie:
1A začiatočníci – tricklist (v prípade zhodnosti bodov nasleduje eli hops battle)
1A stredne pokročilí – 1:30 freestyle
1A pokročilí – 2:30 freestyle
v prípade záujmu 3x3 battle

Pozor! súťažiaci ktorý boli minulý rok v začiatočníkoch už do tejto kategórie nemôžu ! Pokročilí z minulého roku nemôžu súťažiť v kat. stredne pokročilí !!

Štartovné:
1A začiatočníci – 3 €
1A stredne pokročilí – 4 €
1A pokročilí – 5 €

Registrácia vo forme:
Meno
Priezvisko
E-mail
Krajina,mesto
Dátum narodenia
Kategória:
Začiatočníci 1A
Stredne pokročilí 1A
Pokročilí 1A

Pre tými na 3x3 battle:
Názov týmu
Mená a priezviská členov

na email - esyceastslovakyoyocontest@gmail.com


Tricklist pre začiatočníkov:
Sleeper (10 sec.)
Eiffel Tower
Jamaican flag
Rock the baby (3x)
Trapeza
Double or nothing
Braintwister (5x)
Boomerang (3x) dotyk rúk
Elihops (2x)
Mach 5 (3x)
Matrix (2x)


Pravidlá povinných trikov (pre kategóriu začiatočníkov):

Priestor pre urobenie triku je vyznačený páskou, kriedou alebo akýmkoľvek iným zreteľným spôsobom. Veľkosť tejto plochy je štvorec s rozmermi strán 75x75 cm. Každý hod v hracom priestore sa automaticky považuje za pokus o trik. Všetky triky musia byť predvedené tak, že súťažiaci stojí obidvoma nohami vo vnútri vyznačenej hracej plochy. Akýkoľvek pokus súťažiaceho s nohou (nohami) mimo vyznačený priestor sa považuje za neúspešný pokus. Ak nohy súťažiaceho opustia pri vykonávaní triku vyznačený priestor, automaticky sa daný trik považuje za neúspešný. Pre súťažiaceho, ktorý je práve na rade (je na pódiu ale stojí mimo vyznačený priestor), sú povolené iba tieto triky: throwdown, sleeper, forward pass, jeden loop the loop, alebo úpravy stringu. Pokus o súťažný trik je automaticky považovaný za neúspešný pokus v danom triku. Ak sa súťažiaci nachádza mimo vyznačenú plochu môže string manuálne upravovať alebo vymeniť string za nový. Trik musí byť zakončený chytením yoya do ruky, tak aby sa pri návrate yoyo neodrazilo od tela, alebo sa tiež vylučuje chytiť yoyo do druhej ruky. Po dokončení triku musí byť yoyo vždy správne (bez uzla) navinuté na šnúrku (string). Rozhodca si kedykoľvek môže vyžiadať kontrolu šnúrky (stringu). Pri vykonávaní triku je možnosť návratu yoya normálne, ale aj bindom. Pri neúspešnom binde sa celý trik počíta ako neúspešný.
Pokiaľ nie je pri triku uvedené inak nie sú pri jeho vykonávaní povolené akékoľvek netrafenia stringu alebo podobné chyby.
Súťažiaci môže použiť akékoľvek yoyo. Je možné použiť viacej yoyí, ale v čase pokusu(ov) jedného triku môže súťažiaci použiť len jedno. Na tie-break sa taktiež musí použiť iba jedno yoyo. Skracovanie stringu pomocou omotávania okolo ruky alebo prstu za účelom jednoduchšieho vykonania triku je zakázané. Všetky triky musia byť urobené s plnou dĺžkou stringu.
Akýkoľvek súťažiaci, ktorý nie je práve hodnotený a bude rušiť práve hodnoteného súťažiaceho, alebo rozhodcu v jeho výkone môže byt diskvalifikovaný.
Rozhodnutie rozhodcu je konečné.

Hodnotenie
Na správne zvládnutý trik má každý súťažiaci dva pokusy, ak je prvý pokus úspešný, súťažiaci za neho dostane 5 bodov, ak je súťažiaci úspešný až na druhý pokus dostane 3 body, a keď dvakrát neúspešne predvedie trik dostane 0 bodov.

Pravidlá pre freestyle (1A - str.pok.,pokročilí):


Súťažiaci predvedie freestyle o maximálnej dĺžke 2min v kategórii pokročilí a 1min v kategórii stredne pokročilí, za doprovodu muziky podľa vlastného výberu. > informácie o hudbe budú uverejnené v blízkej dobe
V prípade, že príde omylom k spusteniu inej skladby akú si súťažiaci vybral, môže súťažiaci svoj freestyle zastaviť a požadovať spustenie svojej vybranej skladby (freestyle predvedený na chybne pustenú muziku sa do hodnotenia nezapočítava).
Pri predvádzaní freestylu môže súťažiaci použiť viacej yoyí, ktoré si prinesie so sebou na pódium a môže ich ľubovoľne meniť, ale ich výmena je hodnotená ako chyba.

Hlavný organizátori:
Marcel Žec (joystick)
Patrik Michalík (Fonkyfokel)

Zdroj: yo-yo.sk