Najdôležitejšia je aj tak bezpečnosť jazdcov a divákov...


Bang.sk

Je jasné, že na všetkých športových podujatiach, ktoré sa organizujú je najdôležitejšia ochrana zdravia všetkých zúčastnených. Kým podujatie prebieha bez problémov, kým sa nestane nejaký neštastný pád, zranenie, alebo nejaká nepredvídaná udalosť, ktorá ohrozí zdravie jazdcov alebo divákov, nikto na nich ani nepomyslí. Samozrejme je reč o zdravotnej službe, zdravotníkov a technike, ktorí sú v každom momente pripravený na zásah. A preto by mali organizátori klásť veľký dôraz pri výbere zdravotnej služby. Zdravotnej služby, ktorá má skúsených a príjemných zdravotníkov, modernú a kvalitnú techniku a najmä efektívny, komplexný a rýchly zásah. Jednou z možností je aj INTERNATIONAL RESCUE SYSTEM s.r.o.

O spoločnosti INTERNATIONAL RESCUE SYSTEM s.r.o.:

Spoločnosť INTERNATIONAL RESCUE SYSTEM s.r.o. vznikla v roku 2000, kedy začala vykonávať sekundárne prevozy kriticky chorých pacientov vrátane medzinárodných transportov pacientov v rámci krajín EU a neskôr záchrannú zdravotnú službu (ZZS).V zmysle novej koncepcie záchrannej zdravotnej služby vzniklo na území SR 259 staníc ZZS, sídla ktorých určilo Ministerstvo zdravotníctva SR vyhláškou č. 30/2006 Z.z. Na základe výsledkov výberového konania MZSR pôsobíme na území takmer celej SR prostredníctvom 28 staníc záchrannej zdravotnej služby.

Na základe poznatkov získaných každodennou prácou v teréne sme našu činnosť postupne rozšírili o aktivity, ktorých cieľom je poskytovať rýchlu, efektívnu a komplexnú pomoc pri krízových situáciách. Okrem záchrannej zdravotnej služby poskytujeme odťahovú a vyprosťovaciu službu pre vozidlá všetkých typov a hmotnostných kategórií, ďalej asistenčné služby vrátane poskytnutia náhradných vozidiel, resp. náhradnej dopravy aj pre väčšie množstvo ľudí. V prípade potreby vieme nasadiť široké spektrum špeciálnej techniky obojživelné pásové vozidlá s extrémnou dostupnosťou v teréne, hydraulické vyslobodzovacie náradie, zdvíhacie vaky, vysokozdvižné plošiny, žeriavy atď.

Celkovo disponujeme vyše 100 vozidlami. Predovšetkým vozidlami záchrannej zdravotnej služby (najmä značiek Volkswagen, Mercedes-Benz, Ford, Toyota), ďalej vozidlami dopravnej zdravotnej služby a špeciálnou technikou (napr. terénne zdravotnícke vozidlá, snežné skútre so saňami pre horské a neprístupné terény, ťahač s návesom upraveným pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti napr. pri hromadných nešťastiach a katastrofách s ambulanciou typu ARO a malým lôžkovým oddelením).
Neustále pracujeme nielen na zlepšovaní technického vybavenia, ale aj na vzdelávaní našich zamestnancov.

Videá priamo z podujatí, ktoré sme zabezpečovali:INTERNATIONAL RESCUE SYSTEM s.r.o. zabezpečilo:
- nový systém značenia trate ktorý, zvyšuje zabezpečenie cyklistov na GIANT Stupavskom MTB maratóne
- reflexné tabule značenia budú od štartu smerom k cieľu číslované vzostupne (1,2,3, 4,...atď.)
- na značení sa priebežne zobrazoval počet kilometrov zostávajúcich do cieľa, a kontaktné telefónne číslo pre prípad núdze
- IRS vymedzila a označila na trati úseky medzi jednotlivými tabuľami, kde nebolo pokrytie signálom pre mobilné GSM telefóny (napr. medzi tabuľami 45 - 55 nebolo pokrytie signálom GSM; tieto informácie poskytla IRS cyklistom v rámci bezpečnostnej prezentácie trate tesne pred štartom maratónu)
- IRS vybavila organizačný tím špeciálnymi mobinými telefónmi satelitnej siete IRÍDIUM
- IRS a organizátori používali spoločné vysielačky
- IRS vybavila cyklistov aktívnymi čipmi GPS registrovanými na štartujúcich; na námestí v mieste štartu a cieľa bolo umiestnené prenosové vozidlo IRS, ktoré on-line sledovalo trať a polohu cyklistov označených čipmi GPS od IRS
- IRS umiestnila na určité miesta trate hliadky záchranárov, ktorí súčasne s monitorovaním bezpečnosti na týchto úsekoch uskutočňovali aj preventívne evidovanie prechádzajúcich cyklistov. Cyklistov budú porovnávať so zoznamom štartujúcich uzavretým tesne pred štartom maratónu. Organizačný tím podujatia mal takto ešte viac informácií o pohybe cyklistov na viacerých miestach trate a zároveň bola zaistená ešte vyššia bezpečnosť účastníkov maratónu
- IRS zabezpečila naše podujatie pre prípad núdze vrtuľníkom, pojazdnou nemocnicou ktoréj súčasťou bolo aj špeciálne ARO lôžko, ďalej sanitnými vozidlami, štvorkolkami, motorkami, dodávkovými automobilmi, odťahovou službou a inou špeciálnou technikou
- vrtuľník sa dal využiť využiť aj na platené komerčné vyhliadkové lety nad maratónom v Stupave, Záujem prejavila široká verejnosť, novinári, fotografi, kameramani a aj televízné štáby.
- IRS zabezpečila na námestí cyklistom pred štartom maratónu bezpečnostnú prezentáciu k všetkým vyššie uvedeným informáciám
- IRS poskytla nafukovacie sprchové kabínky pre účastníkov, ktorí sa chceli osprchovať po náročnom preteku