Romain De Marchi a Stian Solberg objavili nové hranice


Bang.sk

Romain De Marchi a Stian Solberg sa odvážili zísť brutálne kopce na ktoré si doteraz ešte nikto netrúfol. Cekuj vo videjku.