Train surfing


Bang.sk

Oficiálne zakázaná no pre extrémistov veľmi obľúbená zábavka. Ide o šplhanie alebo „surfovanie“ na pohybujúcom sa vlaku alebo metre. Najpopulárnejšia je v Južnej Afrike ale aj v Brazilii, Austrálii, Nemecku a Veľkej Británii. Táto zábava je však veľmi nebezpečná a zahynulo pri nej už veľa mladých ľudí.

Tento šport sa stal slávnym už v 80.rokoch v Nemecku, kde sa mladí adrenalínoví nadšenci začali vešať na vagóny. Fenomén potom na čas v krajine upadol do zabudnutia, až kým líder istej skupiny „neodsurfoval“ najrýchlejší vlak Nemecka.Zdroj: amazingdata.com
Foto: cache.alttransport.com
Video: youtube.com